11 czerwca 2019

Program

Tematyka Zjazdu koncentruje się na chorobach układu oddechowego i schorzeniach współwystępujących. W programie przewidujemy sesje plenarne, edukacyjne, doniesień oryginalnych, satelitarne sesje sponsorowane oraz warsztaty. Szczegółowy program jest w opracowaniu.

Główne tematy zjazdu: 

  • POChP
  • astma i alergie
  • śródmiąższowe choroby płuc
  • zakażenia układu oddechowego
  • zaburzenia oddychania w czasie snu
  • nadciśnienie płucne i zatory w tętnicy płucnej
  • gruźlica i mykobakteriozy
  • rzadkie choroby układu oddechowego