11 czerwca 2019

Rejestracja

Rejestracja na konferencję przeprowadzana jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Konferencji znajdującego się pod bezpiecznym adresem szkolenia.altasoft.eu. Wybierz poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na konferencję:


Przed zarejestrowaniem się prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.
Za pomocą tej strony można zarejestrować jedną osobę, w przypadku zainteresowania rejestracją większej liczby osób prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Opłaty i rodzaje uczestnictwa

Rodzaj uczestnictwa Opis
A:Uczestnik – członek PTChP Osoba będąca członkiem PTChP, posiadająca opłacone aktualne składki członkowskie.
B:Uczestnik – nie członek PTChP Inne osoby uprawnione do wystawiania recept lub prowadzące obrót produktami leczniczymi.
C:Student Studenci do 26 roku życia ostatnich lat medycyny z ważną legitymacja studencką. (Opłata obejmuje jedynie catering oferowany w trakcie przerw kawowych, nie obejmuje pełnego cateringu oferowanego w trakcie Zjazdu)
F: Osoba towarzysząca Osoba, która może zostać zarejestrowana tylko razem z uczestnikiem Konferencji typu A lub B nie biorąca udziału w części merytorycznej konferencji i nie mająca wstępu na wystawę medyczną.

Podstawowa opłata rejestracyjna netto/brutto1 wynosi:

Zarejestrowana Płatność
Rodzaj uczestnictwa do 31.12.2019 do 31.03.2020 po 31.03.2020
A:Uczestnik – członek PTChP 650,41 zł / 800 zł 691,06 zł / 850 zł 772,36 zł / 950 zł
B:Uczestnik- nie członek PTChP 731,71 zł / 900 zł 772,36 zł / 950 zł 853,66 zł / 1050 zł
C:Student 121,95 zł / 150 zł 121,95 zł / 150 zł 162,60 zł / 200 zł
F:Osoba towarzysząca 406,50 zł / 500 zł 406,50 zł / 500 zł 406,50 zł / 500 zł

Legenda:
1 Opłata brutto zawiera VAT 23%

Podstawowa opłata rejestracyjna Uczestnika Zjazdu (A,B,C) obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne,
 • udział w sesjach naukowych,
 • pełen przewidziany programem catering (nie dotyczy studentów),
 • wstęp na wystawę medyczną,
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Uczestnik Konferencji z opłaconym fee ma ponadto możliwość zarejestrowania się na wybrane dodatkowo płatne lub bezpłatne zajęcia warsztatowe (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Opłata rejestracyjna osoby towarzyszącej obejmuje:

 • identyfikator,
 • pełen przewidziany programem catering za wyjątkiem cateringu oferowanego podczas przerw na terenie wystaw.

Opcje dodatkowo płatne

Pakiety z noclegiem
Istnieje możliwość zakupu pełnego pakietu z noclegiem w Sangate Hotel Airport*** lub hotelu w pobliżu.

W przypadku chęci zakupu pełnego pakietu razem z noclegiem, w celu wyboru i rezerwacji miejsca hotelowego prosimy po dokonaniu rejestracji o skorzystanie z REZERWACJI ONLINE dostępnej na tej stronie lub o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Kwota dopłaty brutto(zawiera VAT 23%) do pakietu z noclegiem obejmującego 3 noclegi w terminie 7-10.05.2020 w Sangate Hotel Airport to od 630 zł za pokój 1 osobowy i 750 zł za pokój 2 osobowy w standardzie ekonomicznym.
Pełna tabela opłat zawierająca wszystkie dostępne w danym momencie opcje zakwaterowania widoczna jest w formularzu rezerwacyjnym.

Wstęp na imprezy towarzyszące
Organizator może pobierać dodatkowe opłaty od Uczestników za udział w imprezach towarzyszących (pozamerytorycznych), o ile imprezy takie będą miały miejsce i nie będą finansowane przez zewnętrznego Sponsora, niebędącego członkiem Stowarzyszenia INFARMA (więcej informacji grudzień 2019).

Zmiany rejestracji i rezerwacji, korekty faktur
W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.

Realizacja płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 43 1140 2004 0000 3802 7906 7421
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „36ZPTCHP”
Adres Biura Organizacyjnego
-właściciela konta:
AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji

Uwaga! Przedstawione warunki anulacji i zwrotu opłaty mają zastosowanie jedynie w przypadku zamówień obejmujących jeden pakiet uczestnika opłacany przez danego płatnika. W przypadku większych zamówień warunki anulacji ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

 1. Przedstawione warunki zwrotu opłaty dotyczą rejestracji indywidualnych zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego (np. z noclegiem) na tańszy lub rezygnacji z którejś z zamówionych usług dodatkowych
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie w formie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału  lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:

Data
otrzymania rezygnacji/wniosku
Zwracana
kwota
do dnia 31.01.2020 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto
do dnia 28.02.2020 80% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
do dnia 31.03.2020 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
po 31.03.2020 Opłata nie podlega zwrotowi

 1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 2. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora  lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.